ART BODYGUARD®

Aktuality
Věda
Výzkum
Umění
Patent
Služby
Obchod
Spotřebitel
O nás
Kontakt
Úvod

UMĚNÍ a prostředky ART BODYGUARD®

Umění z latiny "ars" znamená "dovednost" nebo "řemeslo". Jedná se o produkt, který vznikl na základě osvojené skupiny znalostí. Umění však lze chápat i jako proces nebo produkt záměrně uspořádaných prvků tak, aby cíleně působily na smysly a city. U kolébky vzniku prostředků ART BODYGUARD® však nebyl úmysl jejich cíleného využití ve smyslu restaurování elektromagnetické enegrie člověka (patent č. 295974), ale intenzivní pocit tvoření a hra tvarů a barev. Tak v roce 1988 vzniklo určité množství obrazů, které se následně staly předmětem zájmu téměř dvacetiletého výzkumu. Veškerá energie byla soustředěna do verifikačních studií. Možná proto nebyly od té doby vytvořeny jiné obrazy. Tím se prostředky ART BODYGUARD® zcela odlišují od všech tzv. léčivých obrazů, které jsou dnes k mání téměř na potkání.

Prostředky ART BODYGUARD® jsou součástí Psychosomatické artterapie, které vytvořila ak. mal. Jiřina Průchová. Vztahuje se na ně ochranná známka kvality ART BODYGUARD®.

UMĚNÍ A VĚDA

Přes prokazatelné výsledky vlivu prostředků ART BODYGUARD® na fyzický (tělo), psychický (emoce) a duchovní (mysl) energetický systém člověka, které jsou doloženy exaktními laboratorními studiemi, které byly realizovány od roku 1990 až po současnost, je možné se v praxi setkat s odmítavým stanoviskem skeptiků. Hledáte. Bátáte. Nabízíte výsledky verifikačních studií. Formulujete stavové fyzikální rovnice týkající se restaurování elektromagnetické energie živého lidského organizmu pomocí prostředků ART BODYGUARD® ve smyslu:

  1. změn monitorované zdánlivé impedance K * Jk = Z

  2. změn termiky tkání K * Jk = J * mol -1

Výsledkem je konstatování "Absurdní. Nevěřím." Nezbývá tak nic jiného, než vážné zamyšlení. Proč došlo k povýšení víry nad principy kritického myšlení deklarované v Occamově* a Humeově břitvě** včetně Popperova pravidla***, na kterých stojí a padá současná věda? Termín "věda" je odvozena od vědění - poznání. Každé poznání je krásné. Pomáhá bourat bariéry zla, které pramení v nedostatku poznání. Nabízí přátelství, pochopení. Stmeluje. Pomáhá vytvářet lepší budoucnost nás všech.


* Occamovu břitvu tradice připisuje františkánovi Williamu Occamovi (asi 1290-1349). Jedná se o princip úspornosti výkladu. Výklad čehokoliv má být proveden nejmenším počtem známých prvků.

** Humeova břitva pochází z roku 1748, jejím tvůrcem je David Hume (1711-1776). Říká: "Žádné svědectví není s to dokázat zázrak, ledaže by šlo o svědectví takového druhu, že by jeho mylnost byla ještě zázračnější než skutečnost, kterou se snaží doložit." Řečeno jinými slovy: lež je pravděpodobnější než zázrak.

*** Popperovo pravidlo - Podle Karla R. Poppera (1902-1996) se vědecké teorie ověřují zamítáním (falzifikací), nikoliv dokazováním (verifikací). Libovolný počet verifikačních důkazů neprokazuje, že teorie platí, zatímco jediný vylučovací důkaz (zamítací, falzifikující) doklad ukazuje, že teorie neplatí.Literatura:

MUDr. František Koukolník, DrSc. " Jádro - televizní eseje"
Ak. mal. Jiřina Průchová "Verifikační studie Psychosomatické artterapie®"Designed by Milan Prucha - © 2010 - Kopírování či jiné použití jakékoliv části těchto webových stránek je bez souhlasu majitele zakázáno.